Tìm kiếm

Giới thiệu

Hệ thống Quản lý thông tin phản ánh về An Ninh Trật Tự là giải pháp triển khai nhằm mục đích giúp cơ quan công an tỉnh An Giang kịp thời tiếp nhận, xử lý các vấn đề phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 
Cá nhân tổ chức có thể gửi phản ánh qua các kênh thông tin:
- Website: https://phananhantt.angiang.gov.vn/
- Email: togiactoipham.congan@angiang.gov.vn

Hệ thống thông tin phản ánh về An Ninh Trật Tự :

+ Tiếp nhận phản ánh thông tin của công dân thuộc nhiều lĩnh vực như: vi phạm pháp luật, trật tự đô thị, tố giác tội phạm, tệ nạn,...
+ Công khai kết quả xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân.
+ Cung cấp chức năng tương tác: Trong trường hợp kết quả xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, tổ chức, cá nhân có thể trao đổi, yêu cầu làm rõ .v.v. về kết quả xử lý của Công an tỉnh.
+ Đánh giá mức độ hài lòng kết quả xử lý: Cá nhân, tổ chức có thể đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả xử lý của Công an tỉnh.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân nhằm hướng tới sự phát triển của tỉnh nhà.
Trân trọng ./.